Apa itu kerjaya ? What is a career ?

Posted: 16th June 2011 by aar_14 in Info

Kerjaya @ Career

careers

Bila kita berkata mengenai kerjaya, pelbagai definisi yang bole ditarifkan yang akhirnya membawa maksud yang sama.

Antara definisi yang dapat di senaraikan ialah :

  • Kerjaya = Kerja + Minat + Kepuasan  –> untuk berjaya dalam kerjaya kita perlu buat kerja dengan ada minat yang tinggi dan sepenuh hati yang mana akhirnya kita sendiri akan puas dengan apa yang dilakukan serta hasilnya
  • Kerjaya - satu rangkaian pekerjaan yang melibatkan diri seorang individu. Sesetengah individu mungkin akan kekal dengan satu pekerjaan sahaja sepanjang hidupnya sementara individu yang lain mungkin akan bertukar-tukar silih berganti
  • Career  - The progress and actions taken by a person throughout a lifetime, especially those related to that person’s occupations. A career is often composed of the jobs held, titles earned and work accomplished over a long period of time, rather than just referring to one position.
  • Career - an occupation or profession, especially one requiring specialtraining, followed as one’s lifework